วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง สรุปเนื้อหา บทที่ 6 Mind Map

โดยคุณครู มะลิ  วิชาภาษาไทย สรุปเนื้้อหา
 บทที่ 6 ในรูปแบบ Mind Map
ไปดูภาพประกอบกันค่ะ .....
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้