วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรม "นิทานยามเช้า ระดับชั้น ป.2/1"

กิจกรรม นิทานยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีสมาธิ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกคำศัพท์ และทักษะการพูดให้มีความมั่นใจมากขึ้น  นักเรียนชั้น ป.2/1  เล่านิทานใน หัวเรื่อง  พ่อไก่กับเม็ดพลอย  โดย
ด.ญ.ปิ่นมนัส        สถินธรรมศักดิ์ 
ด.ญ.วริษา            เทียมทอง
ด.ญ.ภมุกา           ขันธ์เครือ
ด.ญ.วรดา            เหมทานนท์
ด.ญ.ชนิกานต์      จตุรานนท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม