วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การปลูกถั่วเขียว

การปลูกพืชจากเมล็ดถั่วเขียว
ของนักเรียน ชั้น ป.1 


นักเรียนรู้จักวิธีการปลูกพืช รู้จักขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ ท มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้